thaiskyhost.com=> ประสบการณ์ฝึกสมาธิ


ประสบการณ์ฝึกสมาธิ

นั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสว่าง แสงดวงกลมๆ วิ่งไปมา คืออะไร
หลายๆท่านที่ฝึกสมาธิจนเริ่มเข้าที่เข้าทาง จิตนิ่งสงบ สงบนิ่งทั้งกายและใจ และกำลังตั้งมั่นอยู่กับกรรมฐานของตนอย่างเช่น ลมหายใจหรือพุทโธ แต่อยู่ๆก็ปรากฎแสงสว่างเป็นดวงๆวิ่งไปวิ่งมาให้เราเห็น แสงเหล่านี้สวยงาม เป็นดวงกลมๆบ้าง เป็นดวงๆมีเส้นสายแสงสีบ้าง มีดวงเดียวบ้าง มีหลายดวงบ้าง เห็นแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจจนรู้สึกว่าอยากเห็นมันอีก ในใจลึกๆก็แอบนึกไปว่าสมาธิของเราก้าวหน้าแล้ว

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2021-01-12 10:50:28แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->