บริการเว็บโฮสติ้ง
จดโดเมน
สำหรับบุคลทั่วไป
และหน่วยงานภาครัฐ

Package Hosting

กรุณาเลือก Package ที่ท่านต้องการ

Hosting 2 Gb

พื้นที่เว็บไซต์ 2 Gb
ปริมาณการรับส่งข้อมูล 10 Gb/เดือน
ระบบจัดการเว็บ Direct Admin
ฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmin
ค่าบริการ 650 บาท / ปี
ค่าบริการจดโดเมน 350 บาท/ปี

Hosting 3 Gb

พื้นที่เว็บไซต์ 3 Gb
ปริมาณการรับส่งข้อมูล 30 Gb/เดือน
ระบบจัดการเว็บ Direct Admin
ฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmin
ค่าบริการ 850 บาท / ปี
ค่าบริการจดโดเมน 350 บาท/ปี

Hosting 5 Gb

พื้นที่เว็บไซต์ 5 Gb
ปริมาณการรับส่งข้อมูล 50 Gb/เดือน
ระบบจัดการเว็บ Direct Admin
ฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmin
ค่าบริการ 1,250 บาท / ปี
ค่าบริการจดโดเมน 350 บาท/ปี

Hosting 10 Gb

พื้นที่เว็บไซต์ 10 Gb
ปริมาณการรับส่งข้อมูล 100 Gb/เดือน
ระบบจัดการเว็บ Direct Admin
ฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmin
ค่าบริการ 1,500 บาท / ปี
ค่าบริการจดโดเมน 350 บาท/ปี

Hosting 20 Gb

พื้นที่เว็บไซต์ 20 Gb
ปริมาณการรับส่งข้อมูล 100 Gb/เดือน
ระบบจัดการเว็บ Direct Admin
ฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmin
ค่าบริการ 2,200 บาท / ปี
ฟรีโดเมน ตลอดการใช้งาน !!

บริการจดโดเมน

โดเมน .com .net .org 350 บาท/ปี
โดเมน .ac.th 850 บาท/ปี

ติดต่อสอบถาม / สมัครใช้บริการ

สมัครใช้บริการได้ง่ายๆ ผ่านทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์ แล้วแจ้ง Package และโดเมน ที่ท่านต้องการ

อีเมล์ : thaiskyhost@gmail.com
โทรศัพท์ (AIS) : 084-562-2902


©2014 THAISKYHOST.COM - อาคาร กสท โทรคมนาคม แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500